•  

  Odpovědný realizátor projektu

  • Občanské sdružení Slunečnice; Děčín

  Partner projektu

  • Na Křižovatce, občanské sdružení; Varnsdorf

  Místo realizace

  • Varnsdorf, Děćín

  Doba trvání projektu

  • 1. 1. 2007 – 31. 8. 2008; 20 měsíců

  Projekt byl podpořen

  • Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Celkový rozpočet projektu – 6 031 105 Kč

  • podíl OS Slunečnice – 3 757 905 Kč (62,31%)
  • podíl OS Na Křižovatce – 2 273 200 Kč (37,69%)

  Záměr projektu

  • Vytvořit nový fungující model zaměstnanecké organizace, která je schopna nabídnout pracovní uplatnění nejen uchazečům o práci, ale i osobám znevýhodněným na trhu práce (osoby dlouhodobě nezaměstnané, ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, zájemci o zaměstnání, včetně osob ZP, aj.).
  • Vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby a hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.

  Cíl projektu

  • Vytvořit praktický model sociální firmy s nově vytvořeným pracovním uplatněním pro 10 osob, který po ukončení projektu bude schopen dosáhnout ekonomické soběstačnosti a fungovat samostatně.

  Aktivity projektu

  • Příprava režimu a organizace Sociální firmy
  • Výběr účastníků z cílových skupin
  • Příprava pracovišť Sociální firmy
  • Vstupní vzdělávání účastníků
  • Zaměstnání uchazečů
  • Následné vzdělávání zaměstnanců
  • Podpůrné aktivity a programy
  • Akvizice pracovníků a odbyt služeb a výrobků

  Grafický manuál

  Pro úspěšné fungování projektu Sociální firmy bylo nutné zpracovat grafický manuál upřesňující grafickou identitu projektu, která je v souladu s pravidly užívání grafických symbolů hlavního podporovatele projektu (Evropský sociální fond). Tento manuál obsahuje zejména logo a jeho užití v praktických situacích.

  Osobnosti projektu

  • Hlavní koordinátorka a autorka projektu
   Šárka Dostálová – Slunečnice Děčín
  • Koordinátorka projektu
   Ing. Pavlína Šafusová – Na Křižovatce Varnsdorf
  • Asistentky koordinátorů projektu
   Kateřina Schmidtová – Slunečnice Děčín
   Marie Píchová – Na Křižovatce Varnsdorf
  • PR manažer projektu
   Martin Zíka – Slunečnice Děčín

  Kontakty