•  

  Cíle poskytovaných služeb

  Nízkoprahové zařízení, nabízelo služby v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání nealkoholických drog, pomáhalo lidem zasaženým užíváním omamně psychotropních látek a minimalizovalo sociální a zdravotní rizika s tím spojená. Klient se mohl obrátit na K – centrum bez doporučení, anonymně, kdykoli v otevírací době.

  Poskytované služby

  • výměnný program injekčních stříkaček a jehel
  • poskytnutí kondomů, desinfekcí a dalšího zdravotního materiálu
  • krizová intervence
  • motivační trénink
  • informační servis
  • zprostředkování kontaktu s jinými institucemi
  • poradenství zájemcům o službu, rodičům a partnerům uživatelů drog
  • asistenční služby
  • vitamínový program
  • hygienický servis
  • sociální pomoc s cílem pomoci lidem se začleněním do běžného života
  • primární prevence – besedy pro školy o škodlivosti drog, zdravém životním stylu bez drog
  • terénní programy
   • výměnný program
   • poradenské služby, motivaci a krizovou intervenci
   • první pomoc a minimální zdravotní ošetření
   • poskytnutí desinfekcí a kondomů
   • informační servis
   • zprostředkování kontaktů na jiné instituce a odborná pracoviště
   • nabídka rozšířené konzultace v K-centru

  Aktivity

  • Mapování drogové problematiky
   probíhalo průběžně během celého roku, formou kontaktu v K-centru i v terénu a následným vyhodnocováním (měsíční statistiky)
  • Vytváření kontaktů s lidmi užívající drogy,
   s jejich partnery, s rodiči, kteří především žádali informace o léčebných zařízeních a podmínkách pro vstup do léčby
  • Krizová intervence
   jednalo se především o jednorázové řešení krizové situace klienta; ve všech případech byla klientovi nabídnuta další spolupráce, popř. zprostředkování kontaktu s odborným lékařem
  • Minimalizování zdravotních a sociálních rizik uživatelů drog
   v terénu i v K-centru probíhala výměna injekčních stříkaček a příslušného zdravotnického materiálu, poskytování kondomů
  • Informační servis
   byly poskytovány aktuální informace spojené se zdravotními a sociálními riziky spojenými s OPL; pracovníci K-centra se aktivně účastnili preventivního programu pro školy Hrou proti AIDS ve spolupráci se SZÚ; informace jsme poskytovali také formou článků uveřejněných v tisku (Hlas severu); informace jsou k dispozici na internetových stránkách organizace, informace o zařízení je v Katalogu sociálních služeb Šluknovského výběžku; v říjnu 2005 pořádala organizace Vzdělávací seminář pro sociální pracovníky, pedagogy, vychovatele zaměřený zejména na drogovou problematiku
  • Zprostředkování kontaktů na další instituce
   lékař, psycholog, státní instituce, probíhalo na základě zájmu klientů či jejich partnerů nebo rodičů
  • Motivace zájemce služby k léčbě
   motivování uživatelů služeb k zahájení léčení probíhalo při schůzkách s klienty, při kterých bylo poukazováno na rizikové užívání OPL
  • Zprostředkování léčby
   v roce 2005 byl zájem klientů o léčení malý, jednomu klientovi byla léčba zprostředkována, ten však léčbu nenastoupil
  • Poskytnutí poradenské činnosti
   individuální i skupinové poradenství; klienti preferovali individuální přístup
  • Terénní program
   probíhal na stanovených trasách se zaměřením na kontaktování osob žijících rizikovým způsobem života; bylo stanoveno 5 pravidelných tras; terénní program probíhal 3 x týdně
  • Hygienický a potravinový servis, vitamínový program
   ze strany klientů byl velký zájem o tyto služby