•  

  Cíle Nízkoprahového zařízení

  Základním cílem projektu bylo nabízet dětem a mládeži ve věku 6-18 let prostor, kde mohli trávit svůj volný čas bez drog a bez páchání trestné činnosti formou volnočasových aktivit.

  Stručný obsah projektu

  • Otevřené dveře
   volný vstup a pobyt v zařízení s možností využívání vybavení zařízení
  • Hudební, výtvarné, taneční a sportovní aktivity
   nedirektivní vedení uživatelů k volnočasovým aktivitám, které vytváří pozitivní hodnoty, rozvíjejí schopnosti a dovednosti uživatelů a zvyšují schopnost uživatelů vnímat kulturní hodnoty
  • Počítačové aktivity
   zvládnutí základní obsluhy PC s očekávaným dopadem na budoucí profesní uplatnění
  • Příprava na výuku
   poskytnutý čas na psaní domácích úkolů, celkovou přípravu do školy, doučování atd.
  • Poskytování situačních intervencí
  • Základní poradenství
   seznamování se základními občanskými dovednostmi, znalostmi umožňujícími běžný život ve společnosti
  • Rodinná výchova
   působení na odpovědný přístup v oblasti hygieny, zdraví, rodiny a forem trávení volného času
  • Příležitostné akce
   oslavy narozenin, karneval, besedy, soutěže atd.
  • Diskotéky
   alternativa pro děti a mládež s vyloučením negativních jevů (OPL, agresivní chování)

  Aktivity

  • Otevřené dveře
   Vymezená doba pro děti a mládež sloužila k tomu, aby nedirektivním přístupem, při dodržování daných pravidel klubovny, rozvíjeli své schopnosti, znalosti a dovednosti. Naučili se pracovat v kolektivu, respektovat ostatní. Vstup do klubovny měli volný, dle otevírací doby.
  • Příprava na výuku
   Uživatelé služeb, převážně mladšího školního věku, se sociálním pracovníkem vypracovávali domácí úkoly a připravovali se na výuku do školy.
  • Hudební aktivita
   Děti a mladí lidé využívali hudebních nástrojů v průběhu týdne, sociální pracovník dohlížel na průběh a naplňování aktivity, pro zvýšený zájem dětí probíhaly tyto aktivity 2x týdně (úterý a čtvrtek).
  • Výtvarná aktivita
   V průběhu roku byly vyhlašovány výtvarné soutěže na dané téma, výsledné práce byly vystaveny v prostorách organizace a poté vyhodnoceny porotou. Účastníci a výherci byli veřejně odměněni, což probouzelo v dětech a mladých lidech soutěživost a motivaci k další činnost; modelářské práce s letadly, vazby umělých květin
  • Taneční aktivity
   Děti tuto aktivitu provozovali v průběhu otevřených dveří pod dohledem soc. pracovníka.
  • Sportovní aktivity
   Stolní tenis, stolní fotbal, šipky byly využívány během otevřených dveří. Využívání skateparku probíhalo dle počasí od května do října a to 1x až 2x do měsíce ve středu. Zahrada v prostorách organizace a hřiště za sportovní halou byly využívány na míčové hry (fotbal aj.).
  • Dívčí klub
   Rodinná výchova, základy textilních prací, základy hygieny byly naplňovány v rámci otevřených dveří.
  • Počítačový klub
   Klub byl dětmi a mladými lidmi nejvíce vyhledávaný. Sloužil jak k volné zábavě (programy: Hugo, Jak věci pracují..), tak i k výuce (Biologie, Zeměpis, Matematika…) a seznámení se se základy práce na PC, což vedlo ke zvýšení počítačové gramotnosti uživatelů služeb. Probíhaly vědomostní soutěže na PC, byly vyhodnoceny, účastníci odměněni. Klub probíhal v pondělí a ve středu od 13 do 15 hod.
  • Projekt „Předškoláci školáky“
   Aktivity zaměřené na předškolní děti ze sociálně znevýhodněných rodin; pokračování projektu z roku 2004.
  • Poskytování situačních intervencí
   2x denně 5 dnů v týdnu po dobu otevřené klubovny.
  • Příležitostné akce
   Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost; účast v soutěží „Ukaž co umíš“ a „Šikulka“ pořádané Farní charitou Rumburk; diskotéky s vyhodnocováním soutěží; soutěž v malování velikonočních vajíček; vědomostní soutěže na PC; šipkovaná – soutěžní hra; brigády -úklid prostorů kolem organizace; táborák; soutěžní den pro děti a rodiče u příležitosti Varnsdorfské pouti; poznávací výlety po okolí, výlet do centra Babylon Liberec; turnaj ve stolním tenise; turnaj v kopané; adventní soutěžní odpoledne pro děti; Vánoční diskotéka.