•  

  Odpovědný realizátor projektu

  • Na Křižovatce, Varnsdorf

  Místo realizace

  • Varnsdorf

  Doba trvání projektu

  • 1. 3. 2008 – 30. 6. 2009; 16 měsíců

  Projekt byl podpořen

  • Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.
  • Program „Mládež v akci“.

  Celkový rozpočet projektu – 10 864 €

  • podíl OS Na Křižovatce – 10 864 €

  Cíl projektu

  • Cílem je, aby studenti a staří či postižení lidé společně bořili mezigenerační propasti, prohlubovali komunikační dovednosti, nechali se inspirovat novými řešeními, poznávali sami sebe a sebe navzájem, hledali možné zdroje pro východiska ze svých tíživých problémů za podpory a asistence, navazovali leckdy zpřetrhané vazby.
  • Skupina mladých lidí při organizaci NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf a z Gymnázia Varnsdorf motivuje zejména ostatní studenty a seniory či jakkoli postižené lidi v lokalitě, aby pomocí realizovaných aktivit lépe poznali město, ve kterém žijí či studují, a hlouběji poznali život jeho obyvatel v historických souvislostech.
  • Prostřednictvím setkávání se, badatelských aktivit a tvorbou brožury „V tomto domě žil…“, kterou skupina mladých lidí vytvoří společně se seniory a zdravotně postiženými starými lidmi z klubu Pohádka, poznají osudy obyvatel města, historii města.