•  

  Odpovědný realizátor projektu

  • Charitní sdružení Děčín

  Partner projektu

  • Na Křižovatce, občanské sdružení; Varnsdorf

  Místo realizace

  • Varnsdorf, Děčín, Rumburk

  Doba trvání projektu

  • 1. 2. 2008 – 31. 12. 2008; 11 měsíců

  Projekt byl podpořen

  • Projekt byl podpořen Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

  Celkový rozpočet projektu – 490 542 Kč

  • podíl OS Na Křižovatce – 24 000 Kč

  Záměr projektu

  • Projekt je zaměřen do oblasti prevence sociálního vyloučení, konkrétně na vzdělávání terénních pracovníků v poskytování odborného sociálněprávního poradenství.
  • Pro vzdělávání terénních pracovníků je využito know-how regionálních občanských poraden (registrovaných poskytovatelů sociálních služeb).
  • V rámci projektu bude 6 terénních pracovníků získávat půlroční odbornou praxi v občanském poradenství.
  • V projektu bude vytvořen a akreditován vzdělávací program pro terénní pracovníky ve vyloučených romských lokalitách.