•  

  Projekt CZ.1.06/3.1.00/03.06731 “Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku

  Projekt „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

  http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

  Cílem projektu je rozšíření a propojení poskytovaných sociálních služeb, posílení služeb zaměstnanosti a podpora rovných příležitostí v azylovém domě v Rumburku, zaměřených na osoby pocházející z vyloučené romské lokality. Projekt počítá s koupí a rekonstrukcí nemovitosti azylového domu v Rumburku, ve kterém občanské sdružení nyní poskytuje sociální službu azylové bydlení.

  V rekonstruovaném objektu bude rozšířena kapacita azylového domu z 20 na 22 lůžek a vytvořeno zázemí pro terénní programy, jejichž působnost bude rozšířena z Krásné Lípy do dalších lokalit na Šluknovsku. Projekt je v souladu s cíli a prioritami Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita B.

  Realizátor projektu: CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení

  Partneři projektu:

  NA KŘIŽOVATCE, občanské sdružení

  Agentura Pondělí, občanské sdružení

  Romské sdružení Čačipen, občanské sdružení