•  

  NA KŘIŽOVATCE, z. s.

  • Datum vzniku: 11. 9. 2002
  • Datum zápisu ve spolkovém rejstříku: 1. 1. 2014
  • Spisová značka: L 4454 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
  • IČ: 26603730

  Účelem spolku je:

  • vytvářet svou existencí podmínky k tomu, aby jeho členové se zájmem o rozvoj občanské společnosti a na základě hodnot svobody člověka mohli uplatnit své právo svobodně se sdružovat a jednat při uvedených aktivitách, které jsou zejména základními činnostmi spolku:
   • a) pomoc lidem v nouzi, v obtížně řešitelné životní situaci,
   • b) poskytování rady, pomoci a informací lidem v pro ně důležitých oblastech zájmu tak, aby nebyli poškozováni neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby,
   • c) vytvářet podmínky pro budování a existenci iniciativ podporujících principy občanské společnosti, práva minorit, rozvoj osobnosti každého člověka při respektování jeho odlišnosti,
   • d) podporovat a pomáhat lidem v oblasti zaměstnanosti a napomáhat odstraňovat bariéry na trhu práce,
   • e) podpora a pomoc v sociální oblasti,
   • f) komunitní práce,
   • g) zpracování průzkumů a analýz,
   • h) provádí ediční činnost zaměřenou na vydávání informačních materiálů pro veřejnost z oblasti své činnosti a vydávání metodických a výukových materiálů,
   • i) provádí přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro veřejnost, organizace, fyzické i právnické osoby z oblasti své činnosti,
   • j) lektorské, konzultační a expertní služby, pokud nespadají do poradenských a informačních služeb poskytovaných podle podmínek bodu b),
   • k) činnosti uvedené v bodech h) až k) mohou být poskytovány na komerčním principu.

  Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  NA KŘIŽOVATCE, z. s. je 1/4 zakladatelem organizace CEDROVATKA, sociální družstvo, která provozuje MANA čokoládovnu Krásná Lípa, sociální podnik www.cedrovatka.cz