•  

  Odpovědný realizátor projektu

  • Na Křižovatce, Varnsdorf

  Místo realizace

  • Varnsdorf

  Doba trvání projektu

  • 1. 6. 2007 – 30. 11. 2008; 18 měsíců

  Projekt byl podpořen

  • Nadace Euronisa

  Celkový rozpočet projektu – 17 900 Kč

  Záměr projektu

  • Nákup kompenzačních pomůcek pro staré, nemocné, postižené, opuštěné lidi. Pomůcky budou těmto lidem po dobu nezbytně nutnou organizací zapůjčovány tak, aby překonaly jejich akutní krizi a potřebu.
  • Nákup permanentek do divadla, plavecké školy a na rehabilitaci, s cílem eliminovat jejich sociální vyloučení a zlepšit a obohatit jim tak jejich každodenní život. Tyto jim budou dle akutních potřeb zapůjčovány organizací.