•  

  Stručný obsah projektu

  Podpora získávání běžných sociálních a profesních dovedností formou zkušební praxe pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s cílem zvýšení potenciálu pro následné zaměstnání. Jednalo se o propojení procesů individuálního plánování rozvoje jednotlivce zaměřené na získání kompetencí zvyšujících pravděpodobnost zaměstnání.

  Cílem bylo zvýšit zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením

  Specifické cíle projektu:

  • usnadnit osobám ohrožených sociálním vyloučením přístup na trh práce
  • zvýšit potenciál pro jejich následné zaměstnání
  • získání kompetencí zvyšujících pravděpodobnost zaměstnání

  Cílové skupiny

  Nezaměstnaní v evidenci úřadu práce (důraz kladen na skupiny ohrožené sociálním vyloučením: dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se ZPS, nízkokvalifikovaní)

  Průběh projektu

  Účastníci projektu po dobu 4 měsíců pracovali v organizaci Na Křižovatce ve Varnsdorfu na pozici sociálního pracovníka a účastnili se vzdělávacích seminářů při zcela běžném provozu organizace. Praxe probíhala pod vedením zkušených pracovníků. Rozsah pracovní činnosti každého účastníka v rámci organizace byl 6 hodin denně. Po dobu účasti v programu byli účastníci nadále vedeni v evidenci úřadu práce. Po absolvování programu obdrželi účastníci Osvědčení o absolvování programu a Seznam potenciálních zaměstnavatelů v oblasti sociálních služeb.

  Celkové zhodnocení projektu

  Celkem nastoupilo do projektu 12 účastníků, projekt dokončilo 11 účastníků – 10 žen a 1 muž. Pěti účastníkům projektu se podařilo nastoupit do zaměstnání, tři se stali dobrovolníky v sociální oblasti a jeden účastník bude dále pokračovat ve studiu v oboru sociální práce. Účastníci se aktivně účastní výběrových řízení na zaměstnání v oboru sociální práce i v jiných oblastech.

  Účastníci sdělili, že jsou jim po absolvování projektu na úřadu práce nabízeny pracovní pozice z oboru sociální práce, které jim před nástupem do projektu nabízeny nebyly. Zde je patrný význam projektu pro cílovou skupinu – více možností uplatnění na trhu práce, získání kompetencí zvyšujících pravděpodobnost zaměstnání, usnadnění přístupu na trh práce. Projekt tedy svůj cíl splnil.

  Zkušenosti účastníků

  • „Jsem ráda, že pracujeme za chodu organizace, teď teprve vím, jak těžké je, aby se takováto nezisková organizace udržela a ještě dokázala dávat lidem kvalitní služby a pomáhat jim. Také jsem spokojená, že dost pracujeme na PC. Moje znalosti do této doby byly mizivé.“
  • „Jako účastník projektu jsem spokojená. Líbí se mi vstřícný a trpělivý přístup všech lidí, kteří nás mají na starosti i obsah projektu jako takový.“
  • „Získané informace a znalosti se mi navzájem propojují do praktické stránce s mým nynějším studiem (doplňkové pedagogické studium – vychovatelství), což je pro mne velkým přínosem při pochopení dané problematiky v nácviku např. komunikace klientem. Pokud bych se tohoto projektu neúčastnila, neměla bych informace o všech možných službách poskytovaných lidem v sociální nouzi, zdravotně postiženým, seniorům a dalším, neznala bych problémy a potřeby těchto lidí.“
  • „Mám větší rozhled, co se týče sociálních služeb, změnila jsem si názory na některé lidi a problémy vůbec.
  • „Tento projekt je přínosem, znamená pro mě inovaci odborného vzdělání. Dostala jsem se do kolektivu plného skvělých lidí a naučila jsem se spoustu nových věcí, které, doufám, budu moci v budoucnu využít.“

  Místo realizace

  • Varnsdorf

  Doba trvání projektu

  • 1.11.2005 – 31.8.2006

  Projekt byl podpořen

  • Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

  Partner projektu

  • Úřad práce Děčín + pobočka Rumburk