•  

  Registrace sdružení

  • Provedena: 11. 9. 2002 MV ČR
  • Číslo registrace: VS/1-1/51156/02-R
  • IČ: 26603730

  Právní postavení sdružení

  • Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, neziskové, sdružující členy na základě společného zájmu.
  • Sdružení je samostatnou právnickou osobou.

  Cílem činnosti sdružení

  • Je pomáhat lidem v nouzi, v obtížně řešitelné životní situaci. Pomáhat těmto lidem bez ohledu na jejich příslušnost státní, k rase, pohlaví, národnosti, náboženství, sociální skupině.
  • Poskytovat rady, pomoc a informace všem lidem v pro ně důležitých oblastech zájmu tak, aby nebyli poškozováni neznalostí svých práv a povinností nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby. Rady, pomoc a informace jsou poskytovány bezplatně, nezávisle, důvěrně a nestranně.
  • Vytvářet podmínky pro budování a existenci iniciativ podporujících principy občanské společnosti, práva minorit, rozvoj osobnosti každého člověka při respektování jeho odlišnosti.

  Sdružení provádí i následující činnosti

  • Ediční – zaměřenou na vydávání informačních materiálů pro veřejnost z oblasti své činnosti a vydávání metodických a výukových materiálů.
  • Přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro veřejnost, organizace, fyzické i právnické osoby z oblasti své činnosti (např. sociální práce, psychologie, pedagogiky, praktického výcviku pracovníků v pomáhajících profesích).
  • Lektorské, konzultační a expertní služby, pokud nespadají do výše uvedených poradenských a informačních služeb.

  Ekonomická činnost

  • Pro realizaci svých cílů je sdružení oprávněno vyvíjet vlastní ekonomickou činnost.

  Organizace sdružení

  • Členem sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se Stanovami i cílem sdružení a má zájem podílet se na jeho činnosti.
  • Jednat jménem subjektu navenek, mít podpisové právo a dispozici k běžným účtům sdružení výkonná rada oprávnila předsedu výkonné rady Ing. Pavlínu Šafusovou.